Hållbarhetsbedömningar
Nu kan vi även erbjuda bedömning mot standarderna:

ISO 26000:2021, Organisationers samhällsansvar (social responsibility) - vägledning, TS 2:2021 Egendeklaration.

SS 854000:2021, Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner - vägledning för genomförande av FN´s agenda 2030 för hållbar utveckling.

Kontakta oss för att få veta mer.
HÅLLBARHETS-
BEDÖMNINGAR
OM-A.g.R
CERTIFIERING
HÅLLBARHETSBEDÖMNINGAR
OPARTISKHET
ACKREDITERING
UTBILDNING
ANSÖKAN
KONTAKT
Copyright 2013 A.g:R Certification | All Rights Reserved