OPARTISKHET
Policy för opartiskhet

AgR Certification verkar för att säkerställa upprätthållandet av förtroende, tystnadsplikt och opartiskhet på alla nivåer i vår organisation, såväl före, under som efter certifieringscykelns fullbordande.

För att säkerställa att alla aktiviteter i certifieringsprocessen genomförs på ett oberoende och opartiskt sätt, har vi identifierat och riskbedömt alla relationer samt verksamheter och vi bevakar potentiella risker kontinuerligt.

För att säkerställa och värna om AgR Certifications rykte, oberoende och integritet har vi en kommitté för opartiskhet, som är utsedd att kontinuerligt övervaka och utvärdera alla aspekter av vår verksamhet.
Kommitténs huvuduppgift är att se till att vår verksamhet sker med ansvarstagande, öppenhet, oberoende och objektivitet, och att alla sökande och certifierade företag behandlas likvärdigt.

Vi har avtal med samtliga anställda och relaterade personer där tystnadsplikt och opartiskhet garanteras.

Läs vidare om
Kommittén för opartiskhet

Läs vår Integritetspolicy
Läs vår IT-policy
OM-A.g.R
CERTIFIERING
HÅLLBARHETSBEDÖMNINGAR
OPARTISKHET
ACKREDITERING
UTBILDNING
ANSÖKAN
KONTAKT
Copyright 2013 A.g:R Certification | All Rights Reserved