KONTAKT
Box 37
131
06 Nacka

Telefon: 08-21 33 40
e-post för kontakt
klicka här

Vi välkomnar feedback om AgR Certification, information om missbruk av vår eller SWEDAC's logga eller missvisande referenser till certifiering/ackreditering välkomnas också. Sänd dina åsikter till Erik Fellenius, ordförande i vår kommitté för opartiskhet.
Eventuella överklaganden eller klagomål kan skickas till kommittén för opartiskhet. Klicka här för mer info

Jonas Hallenbom
Gråstensvägen 1
187 34 Täby

e-post för kontakt
klicka här
Kommittén för opartiskhet
A.g.R Certification
OM-A.g.R
CERTIFIERING
HÅLLBARHETSBEDÖMNINGAR
OPARTISKHET
ACKREDITERING
UTBILDNING
ANSÖKAN
KONTAKT
Copyright 2013 A.g:R Certification | All Rights Reserved